Sản xuất bao bì nhãn mác

  • 28/08/2017 04:49:25
    vai trò là nhà quảng cáo với hơn 27 năm kinh nghiệm, F.Event-Media từng có nhiều cơ hội hợp tác, nâng cao giá trị thương hiệu cho hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp các doanh nghiệp đang hoạt động có sự thay đổi lớn về mặt doanh thu, giá trị cạnh canh, mở rộng mức độ ảnh hưởng của mình đến với các khách hàng. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành như một chuyên gia về quảng cáo nhằm đảm bảo cho sự thành công của bạn
  • 28/08/2017 03:43:28
    Khi bạn đã thu thập tất cả các thông tin này, cuối cùng là thời gian cho phần thú vị: quá trình thiết kế! Hãy nhớ cách bạn muốn thiết kế bao bì của bạn để kể một câu chuyện. Những lựa chọn bạn đưa ra trong quá trình thiết kế là những gì sẽ giúp bạn kể câu chuyện đó.
  • 28/08/2017 03:30:49
    Những thiết kế bao bì ấn tượng luôn mang đến sự thích thú và phấn khích cho người xem. Đối với những nhà sản xuất hay các nhà thiết kế khác đây còn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các thiết kế mới của họ.